PREISÜBERSICHT

PAKETE PREIS PRO EINHEIT PAKETPREIS
1x Personaltraining (60min) 130 EUR 130 EUR
3x Personaltraining (60min) "Gift Card" 125 EUR 375 EUR
10x Personaltraining (60min) "10er Karte" 110 EUR 1100 EUR
20x Personaltraining (60min) "20er Karte" 100 EUR 2000 EUR
50x Personaltraining (60min) "50er Karte" 90 EUR 4500 EUR